Transmisja (dzień 2)

Transmisja (dzień 1) PL

Transmisja (dzień 1) EN


Zaproszenie

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów, Związku Pracodawców Klastry Polskie reprezentującego ponad 40 klastrów i inicjatyw klastrowych, które zrzeszają ponad 3000 firm, reprezentujących branże innowacyjne z terenu całej Polski oraz Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia zapraszamy do udziału w 7 edycji wydarzenia pn. Kongres Klastrów Polskich.

Przedmiotem VII Kongresu Klastrów Polskich będzie dyskusja, której hasłem przewodnim jest „Nowe programy europejskie na lata 2021-2027.Finansowanie rozwoju, innowacji i odbudowy Polski w nowej perspektywie finansowej i po kryzysie Covid-19”.

Klastry nie tylko budują innowacyjność przedsiębiorstw i regionów, ale zostały uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające European Green Deal w małych i średnich przedsiębiorstwach UE oraz pełnią ważną rolę we wdrażaniu praktycznych zagadnień związanych z Industry 4.0. Aktualnie do kolejnej perspektywy przygotowują się równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej na czele z Komisją Europejską, kraje członkowskie, w tym Polska, oraz regiony. Wszystkie te szczeble administracyjne weryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia z uwzględnieniem priorytetów KE.

Rok 2021 rok, to pierwszy rok perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Jest to więc doskonały moment do wymiany, wypracowanych już często, pomysłów oraz ostatnich możliwych korekt. Jest to dla przedsiębiorców zrzeszonych w klastrach okazja do zapoznania się z planami decydentów i możliwość ich komentowania, a także przygotowania klastrów i ich firm na nowe formy wspierania rozwoju regionalnego.


Partronat honorowy


Partnerzy


Patronat medialny

Prelegenci

Agenda

VII Kongres Klastrów Polskich

Nowe programy europejskie na lata 2021-2027

Finansowanie rozwoju, innowacji i odbudowy Polski w nowej perspektywie finansowej i po kryzysie Covid-19

Wydarzenie w formule hybrydowej, transmisja You Tube

4 listopada 2021 | Dzień I

 • 9.30 – 11.00

  Uroczyste otwarcie konferencji oraz sesja plenarna otwierająca „Nowa perspektywa finansowa, finansowanie Innowacji, badań i rozwoju, fundusze EU, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.”

  Otwarcie:

  Krzysztof Krystowski, Prezes Związek Pracodawców Klastry Polskie, Prezes Śląski Klaster Lotniczy

  Wystąpienia otwierające konferencję:

  Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszu i Polityki Regionalnej

  Olga Ewa Semeniuk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

  Anna Bańkowska, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

  Nowa perspektywa finansowa, finansowanie Innowacji, badań i rozwoju, fundusze EU, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

  Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

  Ulla Engelmann, Komisja Europejska

  Moderator:

  Krzysztof Krystowski, Prezes Związek Pracodawców Klastry Polskie, Prezes Śląski Klaster Lotniczy

 • 11.00 – 12.30

  Partner sesji: Województwo Zachodniopomorskie

  SESJA PLENARNA II:

  Rola regionów w finansowaniu innowacji w latach 2021-2027.

  Wystąpienie otwierające sesję:

  Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju lokalnego

  Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

  Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

  Zbigniew Ostrowski, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Ewa Draus, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

  Joanna Malon, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

  Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

  Moderator:

  dr hab. prof. US Marzena Frankowska, Klaster Metalowy METALIKA MP Polskie Klastry sp. z o.o./Uniwersytet Szczeciński

 • 12.30 – 13.30

  Nowa polityka klastrowa Polski i Unii Europejskiej.

  Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

  Dr Beata Lubos, Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

  Marek Przeor, Komisja Europejska

  Dr hab. Arkadiusz Kowalski, Prof. Szkoła Główna Handlowa

  Monika Antonowicz, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

  Moderator:

  Dr Piotr Kryjom, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

 • 13.30 – 14.00

  Lunch

 • 14.00 – 15.00

  Partner sesji: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

  Okrągły Stół Przemysłu Przyszłości - cześć I (wystąpienia)

  Dr Beata Lubos, Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

  Dawid Solak, P.O. Prezesa, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

  Krzysztof Krystowski, Prezes, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Prezes Śląski Klaster Lotniczy

  Prowadzenie:

  Dawid Solak, P.O. Prezesa, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

 • 15.00 – 16.00

  Partner sesji: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

  Okrągły Stół Przemysłu Przyszłości - część II (debata) „Czy innowacyjność gospodarki regionalnej można wzmocnić poprzez rozwój kompetencji przyszłości?” – dobre praktyki, dyskusja z udziałem publiczności

  Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

  Dr Magdalena Ławicka, Dyrektorka Operacyjna, Klaster ICT Pomorze Zachodnie

  Dr inż. Andrzej Montwiłł, Zachodniopomorski Klaster Morski

  dr hab. prof. US Marzena Frankowska, Klaster Metalowy METALIKA MP Polskie Klastry sp. z o.o./Uniwersytet Szczeciński

  Przemysław Wojdyła, Wiceprezes, Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia

  Dr hab. Katarzyna Cheba, Lubuski Klaster Metalowy

  Prowadzenie:

  Dr Piotr Kryjom, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

 • 16.00 – 17.00

  Współpraca nauki i gospodarki. Finansowanie badań i rozwoju, środki krajowe, Unii Europejskiej.

  Wystąpienie otwierające sesję:

  Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych

  Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

  dr Marcin Kraska, Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju, Sieć Badawcza Łukasiewicz

  Jarosław Parzuchowski, Prezes Zarządu Fundacji Interizon

  dr Aleksandra Ścibich Kopiec, Dyrektor, Krakchemia S.A. oraz Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego.

  Agnieszka Ratajczak, Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Bożena Lublińska-Kasprzak

  Moderator:

  dr Marta Mackiewicz, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

 • 17.00

  Zakończenie I dnia konferencji

5 listopada 2021 | Dzień II

 • 09.00 – 10.00

  Krajowe Klastry Kluczowe. Działanie 2.3.7 (w tym certyfikaty europejskie), pilotaż i przyszłość finansowania KKK

  Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

  dr Marta Mackiewicz, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

  Arkadiusz Dewódzki, Dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Jarosław Bulanda, Wiceprezes, Śląski Klaster Lotniczy (KKK)

  Łukasz Górecki, Manager, Klaster „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” (KKK)

  Moderator:

  Tomasz Kozłowski, Prezes, Polski Klaster Budowalny (KKK)

 • 10.00 – 12.00

  Connect Scale Up – współpraca klastrów.

  Organizator Wydarzenia towarzyszącego: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Spotkanie w ramach cyklu: Connect Scale Up - Rozwój innowacyjnych firm przy wsparciu klastrowym "Inno_LAB- Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów"

  Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

  Krzysztof Krystowski, Prezes, Związek Pracodawców Klastry Polskie

  Monika Antonowicz, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Maciej Piotrowski, Prezes Innoreg Sp. z o.o.

  Anna Moskwa – Wiceprezes, Polski Klaster Budowlany (KKK) oraz Związku Pracodawców Klastry Polskie, Prezes Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej

  Andrzej Targosz, fundusz inwestycyjny "Bitspiration Booster", członek Polskiego Klastra Budowlanego

  Piotr Wojciechowski, Dyrektor Zarządzający, Bydgoski Klaster Przemysłowy (KKK), oraz Wiceprezes Związku Pracodawców Klastry

  Tadeusz Konek – Prezes KONEK PSN sp.j.,członek Bydgoskiego Klastra Przemysłowego

  Krzysztof Koszela, Prezes Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski

  Marcin Szuława, Dyrektor finansowy, Colian SA - firma z Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski.

  Bartosz Mielecki, Dyrektor Zarządzający, Klaster Polska Grupa Motoryzacyjna (KKK)

  Henryk Michalik, Dyrektor Operacyjny firmy Michael, członek Klastra Polska Grupa Motoryzacyjna

  Moderator:

  Krzysztof Krystowski, Prezes, Związek Pracodawców Klastry Polskie


  Dyskusja zakończy się networkingiem z uczestnikami online oraz prelegentami.

 • 12.00 – 13.00

  Championi polskiej gospodarki. Szansa na rozwój firm i nauki dzięki silnym krajowym liderom.

  Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

  Dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty S.A.

  Grzegorz Napieralski, Senator Rzeczpospolitej RP

  Dariusz Wieczorek, Poseł na Sejm IX kadencji, przewodniczący komisji elektromobilności (tbc)

  Sebastian Rynkiewicz, Prezes, Klaster Obróbki Metali

  Moderator:

  Tomasz Dereszyński, Dziennikarz

 • 13.00 – 14.00

  (Instytut ESG oraz RAPORT CSR)

  Zielony ład UE i jego konsekwencje dla sektorów, potrzeba innowacji.

  Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

  Przemysław Wojdyła, Wiceprezes, Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”

  Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji, HUAWEI Polska Sp. z o.o.

  Damian Kuraś, Dyrektor Instytutu ESG

  Moderator:

  Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

 • 14.00

  Zakończenie konferencji


Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl