Zaproszenie

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów, Związku Pracodawców Klastry Polskie reprezentującego ponad 40 klastrów i inicjatyw klastrowych, które zrzeszają ponad 3000 firm, reprezentujących branże innowacyjne z terenu całej Polski oraz Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia zapraszamy do udziału w 7 edycji wydarzenia pn. Kongres Klastrów Polskich.

Przedmiotem VII Kongresu Klastrów Polskich będzie dyskusja, której hasłem przewodnim jest „Nowe programy europejskie na lata 2021-2027.Finansowanie rozwoju, innowacji i odbudowy Polski w nowej perspektywie finansowej i po kryzysie Covid-19”.

Klastry nie tylko budują innowacyjność przedsiębiorstw i regionów, ale zostały uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające European Green Deel w małych i średnich przedsiębiorstwach UE oraz pełnią ważną rolę we wdrażaniu praktycznych zagadnień związanych z Industry 4.0. Aktualnie do kolejnej perspektywy przygotowują się równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej na czele z Komisją Europejską, kraje członkowskie, w tym Polska, oraz regiony. Wszystkie te szczeble administracyjne weryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia z uwzględnieniem priorytetów KE.

Rok 2021 rok, to pierwszy rok perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Jest to więc doskonały moment do wymiany, wypracowanych już często, pomysłów oraz ostatnich możliwych korekt. Jest to dla przedsiębiorców zrzeszonych w klastrach okazja do zapoznania się z planami decydentów i możliwość ich komentowania, a także przygotowania klastrów i ich firm na nowe formy wspierania rozwoju regionalnego.


Partronat honorowy


Partnerzy wydarzenia


Patrotan medialny

Agenda

VII Kongres Klastrów Polskich

Wydarzenie w formule hybrydowej | studio Szczecin

równolegle dwa bloki tematyczne:
Blok I - Klastry jako instytucje otoczenia biznesu
Blok II - Nowoczesna Gospodarka. Innowacyjne finansowanie

4 listopada 2021 | Dzień I

 • 9.00 – 10.00

  Krajowe Klastry Kluczowe. Działanie 2.3.7 (w tym certyfikaty europejskie), pilotaż i przyszłość finansowania KKK

  Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

  dr Marta Mackiewicz, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

  Arkadiusz Dewódzki, Dyrektor, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Przedstawiciel Krajowego Klastra Kluczowego (tbc)

  Przedstawiciel Krajowego Klastra Kluczowego (tbc)

  Przedstawiciel Krajowego Klastra Kluczowego (tbc)

  Moderator:

  Luc Palmen, SA&AM Klaster, Krajowy Klaster Kluczowy (tbc)

 • 10.00 – 11.00

  SESJA PLENARNA OTWIERAJĄCA:

  Nowa perspektywa finansowa, finansowanie Innowacji, badań i rozwoju, fundusze EU, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

  Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

  Olga Ewa Semeniuk, Wiceminister Rozwoju i Technologii (tbc)

  Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej (tbc)

  Wojciech Murdzek, Wiceminister Nauki i Edukacji (tbc)

  Ulla Engelmann, Komisja Europejska

  Mikołaj Różycki, P.O. Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tbc)

  Moderator:

  Krzysztof Krystowski, Prezes Związek Pracodawców Klastry Polskie, Prezes Śląski Klaster Lotniczy

 • 11.00 – 12.00

  SESJA PLENARNA II:

  Rola regionów w finansowaniu innowacji w latach 2021-2027.

  Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

  Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (tbc)

  Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego (tbc)

  Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego (tbc)

  Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego (tbc)

  Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego (tbc)

  Moderator:

  dr hab. prof. US Marzena Frankowska, Klaster Metalowy METALIKA MP Polskie Klastry sp. z o.o./Uniwersytet Szczeciński (tbc)

 • 12.00 – 13.00

  Nowa polityka klastrowa Polski i Unii Europejskiej.

  Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

  dr Beata Lubos, Dyrektor, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

  Marek Przeor, Komisja Europejska (tbc)

  Prof. Arkadiusz Kowalski, Szkoła Główna Handlowa

  Przedstawiciel władz regionalnych (tbc)

  Moderator:

  dr Marta Mackiewicz, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

 • 13.00 – 14.00

  Partner sesji: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

  Okrągły Stół Przemysłu Przyszłości - cześć I (wystąpienia)

  Artur Soboń, Wiceminister Rozwoju i Technologii (tbc)

  dr Beata Lubos, Dyrektor, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (tbc)

  Dawid Solak, Prezes, Fundacja Platforma Przemysłu Przeyszłości

  Krzysztof Krystowski, Prezes, Związek Pracodawców Klastry Polskie

  Moderator:

  przedstawiciel Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

 • 14.00 – 14.30

  Lunch

 • 14.30 – 15.30

  Partner sesji: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

  Okrągły Stół Przemysłu Przyszłości - część II (debata) „Czy innowacyjność gospodarki regionalnej można wzmocnić poprzez rozwój kompetencji przyszłości?”

  Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

  przedstawiciele klastrów, szkół zawodowych/szkół wyższych, największych firm w regionie, władz samorządowych i centralnych z województwa zachodniopomorskiego.

 • 15.30 – 16.30

  Współpraca nauki i gospodarki. Finansowanie badań i rozwoju, środki krajowe, Unii Europejskiej.

  Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

  Wojciech Murdzek, Wiceminister Nauki i Edukacji (tbc)

  Marcin Kraska, Wiceprezes, Sieć Badawcza Łukasiewicz

  dr inż. Wojciech Kamieniecki, Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (tbc)

  Leszek Grabarczyk (tbc)

  Moderator:

  dr Piotr Kryjom, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

 • 16.30

  Zakończenie I dnia konferencji

5 listopada 2021 | Dzień II

 • 10.00 – 12.00

  Partner: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Connect Scale Up – współpraca klastrów.

  Szczegóły wydarzenia w trakcie ustalania z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
  Sesja z udziałem przedstawicieli PARP oraz Krajowych Klastrów Kluczowych.

 • 12.00 – 13.00

  Championi polskiej gospodarki. Szansa na rozwój firm i nauki dzięki silnym krajowym liderom.

  Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

  Przedstawiciel PKN ORLEN S.A.

  Przedstawiciel BANK PEKAO S.A. (tbc)

  Ryszard Florek, Prezes FAKRO (tbc)

  Małgorzata Piasecka, Wiceprezes Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (tbc)

  Moderator:

  Dziennikarz biznesowy (tbc)

 • 13.00 – 14.00

  Zielony ład UE i jego konsekwencje dla sektorów, potrzeba innowacji.

  Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

  Maciej Chorowski, Prezes, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (tbc)

  Przedstawiciel PKN ORLEN S.A.

  Ryszard Hordyński, Prezes Huawei Polska (tbc)

  Damian Kuraś, Dyrektor Instytutu ESG

  Przemysław Wojdyła, Wiceprezes, Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”

  Przedstawiciel BNP Paribas (tbc)

  Moderator:

  Katarzyna Błachowicz, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

 • 14.00 – 15.00

  Covid 19, nie tylko kryzys. innowacje organizacyjne i technologiczne w medycynie, farmacji i ochronie zdrowia.

  Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

  Krzysztof Kępiński, Dyrektor, GSK (tbc)

  Przedstawiciel Agencji Rezerw Strategicznych (tbc)

  Przedstawiciel Krajowego Klastra Kluczowego (tbc)

  Przedstawiciel ADAMED (tbc)

  Przedstawiciel Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (tbc)

  Moderator:

  Izabela Czeremcha, Klaster MEDSILESIA (tbc)

 • 15.00

  Zakończenie konferencji


Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl